มารู้จักงานพิมพ์กันเถอะ

งานพิมพ์ประเภทออฟเซ็ททุกงานต้องมีการทำ “เพลท” หรือ “แม่พิมพ์” โดยเพลทหรือแม่พิมพ์ที่ว่าจะมีสีประกอบอยู่ทั้งหมด 4 เฉดสี ที่ภาษางานพิมพ์เรียกว่า “CMYK” (Cyan= สีฟ้า, Magenta=สีม่วง, Yellow=สีเหลือง, Black = สีดำ)

ซึ่งเพลทหรือแม่พิมพ์จะแยกสีพิมพ์ตามค่าสีที่กำหนด

เพลท 1 แผ่นคือแม่พิมพ์ 1 สี หากงานพิมพ์มีจำนวนหลายสี เพลทก็ต้องมีตามจำนวนสีที่พิมพ์ เช่น พิมพ์งาน 1 สี (ดำ) ก็ต้องออกเพลท 1 แผ่น เพื่อส่งให้โรงพิมพ์ ถ้าพิมพ์งาน 4 สี ก็ต้องออกเพลท 4 แผ่น ดังนั้นค่าเพลทหรือแม่พิมพ์ไม่ว่าลูกค้าจะสั่งมากสั่งน้อยต้นทุนของเพลทจะเอาไปถัวเฉลี่ยกับราคากระดาษ

ส่วนงานพิมพ์ที่เราเรียกว่า

คือการพัฒนางานพิมพ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งงานจำนวนที่น้อยลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นเพลทหรือแม่พิมพ์ โดยงานพิมพ์ดังกล่าวเรียกว่า “Digital Offset” ซึ่งเครื่องพิมพ์ประเภทนี้จะคล้าย ๆ กับ Printer ทั่วไป ซึ่งระบบดังกล่าวจะให้งานพิมพ์ที่เสถียรและคงที่กว่า Printer ธรรมดา