โปรโมชั่น UV Printing “ไม่มีขั้นต่ำ”

พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Roland

โปรเด่นด้วยป้าย Stande “ไม่มีขั้นต่ำ”

พิมพ์และตัด ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมนี